Minneapolis investigates banning Washington team name

Print